18. Naruszenie praw człowieka w procedurze karnej.

Dodano: 27 września 2018

18. Naruszenie praw człowieka w procedurze karnej.
W sierpniu i wrześniu 2018 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej toczyła się dyskusja dotycząca problemu zgłoszonego przez adw. dr Wieńczysława Grzyba. Chodzi o treść art 402 k.p.k. która pozwala sądowi nie zawiadamiać stron, w tym także oskarżonego o kolejnych terminach rozpraw w sprawie karnej o ile wyznaczane są one w trybie przerwy , a nie odroczenia. W rezultacie sprawa karna może się toczyć bez wiedzy stron , a nawet oskarżonego. Może także bez zawiadamiania o tym oskarżonego, być wydany i skierowany do wykonania wyrok. W tej dyskusji ukazało się sześć artykułów:

1."Nie spij bo cię wsadzą" i "Oskarżony nie dowie się o wyroku",  Dziennik Gazeta Prawna nr 153 (4803) 8 sierpnia 2018 r. autor Piotr Szymaniak

2. "Nieobecność kosztowna nie tylko dla oskarżonych" Dziennik Gazeta Prawna z 9 sierpnia 2018 r. autor Piotr Szymaniak,

3. "Oskarżeni to nie dzieci we mgle", Dziennik Gazeta Prawna" z 14 sierpnia 2018 r. aytor Marek Krzysztofiuk,

4. "Postępowanie dwuinstancyjne nie może być fikcją" , Dziennik Gazeta Prawna z 16 sierpnia 2018 r. autor Piotr Szymaniak,

5, "I ty możesz zostać oskarżonym" Dziennik Gazeta Prawna z 11 września 2018 r. dodatek "Prawnik" autor Wieńczysław Grzyb.

Ostatni z artykułów stanowi podsumowanie tego ważnego problemu, który powoduje , ze wskazany przepis procedury karnej może byc sprzeczny z Konwecją o ochronie praw człowieka.