Adwokat dr Wieńczysław Grzyb

Adw. dr Wieńczysław Grzyb
 

“Honeste vivere alterum non laedere suum cuique tribuere"

Wieńczysław Grzyb urodził się w 1959 r. jest doktorem nauk prawnych i adwokatem praktykującym w Żywcu. Żonaty (żona jest nauczycielką), ma dwoje dzieci: syn jest adwokatem Izby Bielskiej, córka doktorantem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia ukończył w 1983 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim z wyróżnieniem. Pracę magisterską na temat "Zabójstwo w stanie silnego wzburzenia w prawie polskim" obronił pod kierunkiem prof. Kazimierza Buchały. Pracę nad rozprawą doktorską przygotowywaną pod kierownictwem prof. Buchały przerwały obowiązki rodzinne i zawodowe. Kolejno zdawał egzaminy sędziowski w 1985 r., radcowski w 1988 r. i adwokacki w 1990 r. Pracował jako Asesor w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku Białej, następnie jako radca prawny, od 1991 r. jest adwokatem. Początkowo w Zespole Adwokackim w Żywcu, od 1992 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką. Jest stypendystą Rady Adwokackiej w Paryżu (1991), i Rady Europy w Strasburgu (1991), absolwentem szkolenia dla adwokatów uprawnionych do występowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym organizowanego przez Europejską Akademię Prawa w Trewirze i Unię Europejską (Trewir 2004-2007). W czerwcu 2012 r. Rada Wydziału Uniwersytetu Łódzkiego nadała mu tytuł doktora nauk prawnych.

Prowadzi działalność samorządową i naukową. Wygłaszał referaty na międzynarodowych konferencjach:
- 55th anniversary of the European Convention of Human Rights Cracow 2005" (na temat sprawy Gawęda przeciwko Polsce, w której był pełnomocnikiem skarżącego) - "Les avocats europeens vers une publicite libre" Paris 2005 (referat dotyczący reklamy adwokackiej w prawie polskim).

Adwokat dr Wieńczysław GrzybAdwokat dr Wieńczysław Grzyb

Członek Okręgowej rady Adwokackiej (kadencja 1998-2001) i obecnej kadencji, członek zarządu Instytutu Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz członek Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej. Wielokrotny delegat Izby Bielskiej na krajowe zjazdy adwokackie, w których zawsze aktywnie uczestniczył. Autor szeregu artykułów z zakresu tematyki konstytucyjnej, samorządowej oraz prawnokarnej publikowanych w ogólnopolskich czasopismach m.in. w Palestrze, Rzeczypospolitej, Palestrze Świętokrzyskiej.

Zajmuje się prawem cywilnym, podatkowym, karnym oraz prawami człowieka. Posługuje się biegle językiem francuskim oraz angielskim i niemieckim. Miłośnik narciarstwa (mistrz Polski adwokatury w slalomie gigancie 2010 i wicemistrz Polski 2002). Alpinista, zdobywca Mont Blanc, Matterhorn, Grossglockner i Kilimanjaro.Przewodnik beskidzki III klasy.

Adwokat dr Wieńczysław Grzyb
Adwokat Przemysław Grzyb

Adw. Przemysław Grzyb
 

Przemysław Grzyb jest adwokatem Izby Bielskiej i jest żonaty. Żona jest urzędnikiem samorządowym.

Urodzony w Żywcu. Od dziecka związany z górami. Absolwent Liceum im. Mikołaja Kopernika w Żywcu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską na temat „Manipulacja w obrocie instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym” pod kierownictwem prof. Walaszek – Pyzioł obronił w 2008 r. Był aplikantem adwokackim Izby Bielskiej od 2009 r. i od 2008r. pracownikiem Kancelarii Adwokackiej prowadzonej przez adwokata dr Wieńczysława Grzyba w Żywcu.

Jest laureatem konkursu organizowanego przez firmę „Ernst & Young” dla studentów prawa (I miejsce w ośrodku krakowskim i finalista szczebla centralnego 2005 r. i 2006 r.). Miłośnik narciarstwa alpejskiego. Dwukrotny zwycięzca Mistrzostw Polskiej Adwokatury w slalomie gigancie (2012 r. i 2013 r.).

Wielokrotny zwycięzca narciarskich zawodów amatorskich różnych szczebli, m. in. dwukrotny mistrz powiatu żywieckiego w slalomie gigancie. Wspinacz wysokogórski. Wielokrotny zdobywca alpejskich szczytów w tym Mont Blanc, uczestnik wypraw na Pik Lenina w Pamirze i Chan Tengri w Tien Szan.

Adwokat Przemysław Grzyb

Mistrzostwa Narciarskie Adwokatury 2013

Adwokat Przemysław Grzyb

Wręczenie nagród na Mistrzostwach Narciarskich Adwokatury w 2012r.

Adwokat Przemysław Grzyb

Wyprawa Chan Tengri 2013 r.