Adwokat Bielsko-Biała

ADWOKAT BIELSKO-BIAŁA

WYDARZENIA
19. Kontrowersyjne propozycje zmian w procedurze karnej

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt zmian w procedurze karnej. Projekt ten przewiduje rewolucyjne zmiany w zakresie zgłaszania dowodów i ochrony tajemnicy zawodowej. Budzą one wątpliwości co do zgodności z Konwencją o ochronie praw człowieka. Jedną z osób , które zgłosiły zastrzeżenia do tych zmian jest adw. Wieńczysław Grzyb. Jego wypowiedzi przytaczane


18. Naruszenie praw człowieka w procedurze karnej.

W sierpniu i wrześniu 2018 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej toczyła się dyskusja dotycząca problemu zgłoszonego przez adw. dr Wieńczysława Grzyba. Chodzi o treść art 402 k.p.k. która pozwala sądowi nie zawiadamiać stron, w tym także oskarżonego o kolejnych terminach rozpraw w sprawie karnej o ile wyznaczane są one w


Kolejne laury sportowe

W dniach 26-28 lutego 2016 r. w Szcyrku odbyły się XXXIII Narciarskie Mistrzowstwa Adwokatury. W konkurencji slalom gigant w kategorii M-1 zwycięzcą został adw. Przemysław Grzyb, natomiast adw. Wieńczysław Grzyb zdobył wicemistrzowstwo w kategorii M-4.


Matterhorn-najsłynniejszy szczyt Europy zdobyty.

W dniu 12 sierpnia 2015 r. wyprawa Polskiego Klubu Alpejskiego z adwokatem Wieńczysławem Grzybem w składzie zdobyła górę stanowiącą największe wyzwanie wszystkich alpinistów- Matterhorn. Mająca 4478 mn.p.m. skalna piramida stanowi poważne wyzwanie dla każdego wspinacza. Dzięki dobrej pogodzie i przygotowaniu kondycyjnemu wyprawa w trzy dni zdołała stanąć na szcycie i


Pożegnanie z inkwizycją.

W numerze 92 Dziennika Gazety Prawnej z 14 maja 2015 r. ukazał się artykuł autorstwa dr Wieńczysława Grzyba pod takim właśnie tytułem. Jest to krótkie podsumowanie obaw i nadzieji związanych z wchodzącą w życie w dniu 1 lipca reformą procedury karnej. Autor stara się rozwiać obawy przeciwników tej reformy. Artykuł


Udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych.

W ostatnim czasie adwokat Wienczysław Grzyb wziął udział w dwóch ogólnopolskich konferencjach.W dniu 3 pazdziernika 2014 r. wygłosił referat zatytuowany "Struktura i wielkość demograficzna miejsca wykonywania zawodu adwokata a ich wpływ na specjalizację zawodową" Oparte na badaniach statystycznych wystąpienie na konfererencji organizowanej przez izbę wrocławska, było przyczynkiem do dyskusji o sformalizowaniu specjalizacji


Adwokatura zasłużonym

Uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 maja 2013 r. adwokat Wieńczysław Grzyb wyróżniony został odznaką "Adwokatura zasłużonym".


Zdobycie najwyższej góry Austrii

  W dniu 20 września 2013 r. adwokat Wieńczysław Grzyb razem z zespołem Polskiego Klubu Alpejskiego z Tychów stanął na szcycie najwyższej góry Austri mierzącego 3797 mpm. Grossglocknera. Wyprawa o średniej skali trudności wspinaczkowej  mimo silnego wiatru i zachmurzenia osiągnęła cel w dość dobrym czasie. Kolejne wyzwania czekają.


Kolejni adwokaci w kancelarii

W dniu 23 sierpnia br. PP Aleksandra Rodak i Przemysław Grzyb złożyli ślubowanie adwokackie. Po dobrze zdanych egzaminach w marcu bieżącego roku dołączyli oni do grona adwokatów. Serdecznie gratulujemy !


Ważne fakty w działalności naukowej

Wiosną 2013 r. ukazały się trzy publikacje autorstwa adw. Wieńczysława Grzyba.

Najważniejszą z nich jest książka z seriii Monografie prawnicze Wydawnictwa C.H. Beck pod tytułem "Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle kodeksu karnego z 1997 r." Jest to poszerzona wersja pracy doktorskiej obronionej w 2012 r. Pod rządami kodeksu karnego


Kolejne mistrzostwa narciarskie

W dniach 28 luty-2 marzec 2013 r. odbyły się w Wisle XXX Narciarskie Mistrzostwa Polski Adwokatury. W konkurencji slalom gigant w kategorii 7 (męszczyżni do 35 roku życia) zwyciężył aplikant Przemysław Grzyb. Adwokat Wieńczysław Grzyb zdobył brązowy medal w kategorii 5(męszcyżni 50-65 lat). Na poprawę wyników trzeba znów czeka cały rok


Pomoc prawna z urzędu a prawo do sądu.

W dniach 15-16 września 2012 r. obyła się w Sali Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego konferencja zatytułowana :Pomoc prawna z urzędu a prawo do sądu" organizowana przez Komisję Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej. W czasie  konferencji wygłosili referaty m. in. Prof. Ewa Łętowska,prof. Mirosław Wyrzykowski, sędziowie Sadu Najwyzszego Katarzyna Gonera i Stanisław


Wystąpienie adw. Wieńczysława Grzyba na konferencji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie pod

W dniu 14 czerwca 2012 r. odbyła się  w Warszawie konferencja na temat "Izby wytrzezwień a prawa człowieka" Konferencja była organizowana przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie i Komisję Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej. Oprócz między innymi Rzecznika Praw Obywatelskich Prof. Ireny Lipowicz, Sędziego Sądu Najwyższego Prof. Jacka Sobczaka i Prof.


Nadanie stopnia naukowego doktora

W dniu 22 czerwca 2012 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego nadała adwokatowi Wieńczysławowi Grzybowi tytuł naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Jest to uwieńczenie długoletnich starań i ciężkiej pracy mec. Wieńczysława Grzyba


Obrona pracy doktorskiej

W dniu 11 maja 2012 r. adwokat Wieńczysław Grzyb obronił pracę doktorską pod tytułem "Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle kodeksu karnego z 1997 r." Praca pisana była pod kierownictwem Profesora Krzysztofa Indeckiego, Kierowwnika Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletnie starania poparte ciężką pracą zostały docenione przez Wydziałową Komisję ds.


XXIX Mistrzostwa Polski Adwokatury Krynica 2012.

W dniach 16-19 lutego 2012 w Krynicy odbyły się XXIX Mistrzostwa Polski Adwokatow. W kategorii męszczyzn do 35 roku życia(grupa 8) triumfował aplikant Przemysław Grzyb. W kategorii męszczyzn 45-55 lat miejsce czwarte zdobył adwokat Wieńczysław Grzyb. Rewanż za rok.


II Forum Karnistyczne Kraków 27 stycznia 2012 r.

W dniu 27 stycznia 2012 r. odbyło się drugie z kolei Krakowskie Forum Karnistyczne. Dotyczyło problemów związanych z prawem do obrony oraz wykorzystania technik operacyjnych w postępowaniu karnym, w szczególności podsłuchów. W toku dyskusji adw. Wieńczysław Grzyb wskazał, iż zbieranie wszelkich danych dotyczących obywateli przez różne służby powinno być poddane kontroli


I Forum Karnistyczne Kraków 1 kwietnia 2011 r.

W podsumowaniu I Forum Karnistycznego i prowadzonej w jego toku dyskusji w Czasopismie Prawa Karnego I Nauk Penalnych ukazał się artykuł adw. Wieńczysława Grzyba pod tytułem "O zasadzie szybkości postępowania sądowego. Uwagi w uzupełnieniu I Krakowskiego Forum Karnistycznego. Jest opblikowany w Czasopiśmie z 2011 r. zeszycie 2. 


Adwokat Żywiec

tani hosting Adwokat Żywiec| Adwokat Bielsko-Biała| Biografia| Zespół| Przyjaciele| Publikacje| Działalność społeczna| Zakres usług| Kontakt