Adwokat Bielsko-Biała

ADWOKAT BIELSKO-BIAŁA

WYDARZENIA
II Forum Karnistyczne Kraków 27 stycznia 2012 r.

W dniu 27 stycznia 2012 r. odbyło się drugie z kolei Krakowskie Forum Karnistyczne. Dotyczyło problemów zwi±zanych z prawem do obrony oraz wykorzystania technik operacyjnych w postępowaniu karnym, w szczególno¶ci podsłuchów. W toku dyskusji adw. Wieńczysław Grzyb wskazał, iż zbieranie wszelkich danych dotycz±cych obywateli przez różne służby powinno być poddane kontroli s±dów powszechnych. Zwrócił także uwagę, że stanowisko sędziego powinno być ukoronowaniem kariery prawnika. Sędziowie powinni wykazywać się cenzusem wieku oraz celowym byłoby gdyby byli wybierani przez odpowiednie gremia a nie mianowani przez przedstawicieli aparatu państwowego. Zapis dyskusji znajduje się na stronie internetowej Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych.  

Adwokat Żywiec

tani hosting Adwokat Żywiec| Adwokat Bielsko-Biała| Biografia| Zespół| Przyjaciele| Publikacje| Działalno¶ć społeczna| Zakres usług| Kontakt