Adwokat Bielsko-Biała

ADWOKAT BIELSKO-BIAŁA

ARTYKUŁY I GLOSY
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2007 r., sygn. akt V KK 419/06, OSNKW 10/2007, poz. 74

Teza: Granice wymiaru kary łącznej, określone w art. 86 § 1 in principio k.k. obowiązują, lege non distinguente, zarówno w przypadku jednoczesnego orzekania tej kary, jak i w wypadku orzekania jej w wyroku łącznym - niezależnie od tego, czy wyrokami podlegającymi łączeniu orzeczono wyłącznie kary za poszczególne przestępstwa, ...


Adwokat Żywiec

tani hosting Adwokat Żywiec| Adwokat Bielsko-Biała| Biografia| Zespół| Przyjaciele| Publikacje| Działalność społeczna| Zakres usług| Kontakt