Adwokat Bielsko-Biała

ADWOKAT BIELSKO-BIAŁA

WYDARZENIA
Pomoc prawna z urzędu a prawo do s±du.

W dniach 15-16 wrze¶nia 2012 r. obyła się w Sali Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego konferencja zatytułowana :Pomoc prawna z urzędu a prawo do s±du" organizowana przez Komisję Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej. W czasie  konferencji wygłosili referaty m. in. Prof. Ewa Łętowska,prof. Mirosław Wyrzykowski, sędziowie Sadu Najwyzszego Katarzyna Gonera i Stanisław Zabłocki, prof. Piotr Kardas, i wielu innych przedstawicieli nauki i praktyki prawa. Jeden z referatów, pod tytułem "Obrona z urzędu-rozwi±zanie modelowe"   wygłosił adwokat  Wieńczysław Grzyb.

Adwokat Żywiec

tani hosting Adwokat Żywiec| Adwokat Bielsko-Biała| Biografia| Zespół| Przyjaciele| Publikacje| Działalno¶ć społeczna| Zakres usług| Kontakt