Adwokat Bielsko-Biała

ADWOKAT BIELSKO-BIAŁA

WYDARZENIA
Wyst±pienie adw. Wieńczysława Grzyba na konferencji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie pod

W dniu 14 czerwca 2012 r. odbyła się  w Warszawie konferencja na temat "Izby wytrzezwień a prawa człowieka" Konferencja była organizowana przez Szkołę Wyższ± Psychologii Społecznej w Warszawie i Komisję Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej. Oprócz między innymi Rzecznika Praw Obywatelskich Prof. Ireny Lipowicz, Sędziego S±du Najwyższego Prof. Jacka Sobczaka i Prof. Teresy Gardockiej,  referat pod tytułem "Ograniczenia wolno¶ci obywatelskich wynikaj±ce z Konstytucji a funkcjonowanie izb wytrzezwień" wygłosił adw. Wieńczysław Grzyb. 

Adwokat Żywiec

tani hosting Adwokat Żywiec| Adwokat Bielsko-Biała| Biografia| Zespół| Przyjaciele| Publikacje| Działalno¶ć społeczna| Zakres usług| Kontakt