Adwokat Bielsko-Biała

ADWOKAT BIELSKO-BIAŁA

WYDARZENIA
Obrona pracy doktorskiej

W dniu 11 maja 2012 r. adwokat Wieńczysław Grzyb obronił pracę doktorsk± pod tytułem "Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle kodeksu karnego z 1997 r." Praca pisana była pod kierownictwem Profesora Krzysztofa Indeckiego, Kierowwnika Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletnie starania poparte ciężk± prac± zostały docenione przez Wydziałow± Komisję ds. Przewodów Doktorskich, której przewodniczyła Pani Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego Profesor Agnieszka Liszewska.    

Adwokat Żywiec

tani hosting Adwokat Żywiec| Adwokat Bielsko-Biała| Biografia| Zespół| Przyjaciele| Publikacje| Działalno¶ć społeczna| Zakres usług| Kontakt