Adwokat Bielsko-Biała

ADWOKAT BIELSKO-BIAŁA

WYDARZENIA
I Forum Karnistyczne Kraków 1 kwietnia 2011 r.

W podsumowaniu I Forum Karnistycznego i prowadzonej w jego toku dyskusji w Czasopismie Prawa Karnego I Nauk Penalnych ukazał się artykuł adw. Wieńczysława Grzyba pod tytułem "O zasadzie szybko¶ci postępowania s±dowego. Uwagi w uzupełnieniu I Krakowskiego Forum Karnistycznego. Jest opblikowany w Czasopi¶mie z 2011 r. zeszycie 2. 

Adwokat Żywiec

tani hosting Adwokat Żywiec| Adwokat Bielsko-Biała| Biografia| Zespół| Przyjaciele| Publikacje| Działalno¶ć społeczna| Zakres usług| Kontakt