Adwokat Bielsko-Biała

ADWOKAT BIELSKO-BIAŁA

WYDARZENIA
19. Kontrowersyjne propozycje zmian w procedurze karnej

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt zmian w procedurze karnej. Projekt ten przewiduje rewolucyjne zmiany w zakresie zgłaszania dowodów i ochrony tajemnicy zawodowej. Budzą one wątpliwości co do zgodności z Konwencją o ochronie praw człowieka. Jedną z osób , które zgłosiły zastrzeżenia do tych zmian jest adw. Wieńczysław Grzyb. Jego wypowiedzi przytaczane są w artykułach: "Dowód po terminie przepadnie w sądzie", Dziennik Gazeta Prawna nr 187 (4837) 26 września 2018 r., "Tajemnica zawodowa na wyciągnięcie reki śledczego" Dziennik Gazeta Prawna nr 186 (4836) 25 wrzesnia 2018 r.

Adwokat Żywiec

tani hosting Adwokat Żywiec| Adwokat Bielsko-Biała| Biografia| Zespół| Przyjaciele| Publikacje| Działalność społeczna| Zakres usług| Kontakt