Adwokat Bielsko-Biała

ADWOKAT BIELSKO-BIAŁA

WYDARZENIA
Udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych.

W ostatnim czasie adwokat Wienczysław Grzyb wziął udział w dwóch ogólnopolskich konferencjach.W dniu 3 pazdziernika 2014 r. wygłosił referat zatytuowany "Struktura i wielkość demograficzna miejsca wykonywania zawodu adwokata a ich wpływ na specjalizację zawodową" Oparte na badaniach statystycznych wystąpienie na konfererencji organizowanej przez izbę wrocławska, było przyczynkiem do dyskusji o sformalizowaniu specjalizacji zawodowej adwokatów. Natomiast w dniach 14 i 15 stycznia 2015 r. odbyła się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu konferencja na temat "65-lecie ewolucji orzecznictwa Europejskiego Trybunalu Praw Człowieka". Na konferencji tej adwokat Wienczyslaw Grzyb, jako reprezentant Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej, wygłosił referat pod tytułem "Zakres wolności wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a stanowisko organów panstwa polskiego". Wygłoszony w panelu dot. wolności religijnej referat spotkał się z żywym przyjęciem  i wywołał  ciekawą dyskusję. 

Adwokat Żywiec

tani hosting Adwokat Żywiec| Adwokat Bielsko-Biała| Biografia| Zespół| Przyjaciele| Publikacje| Działalność społeczna| Zakres usług| Kontakt