Adwokat Bielsko-Biała

ADWOKAT BIELSKO-BIAŁA

WYDARZENIA
Ważne fakty w działalności naukowej

Wiosną 2013 r. ukazały się trzy publikacje autorstwa adw. Wieńczysława Grzyba.

Najważniejszą z nich jest książka z seriii Monografie prawnicze Wydawnictwa C.H. Beck pod tytułem "Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle kodeksu karnego z 1997 r." Jest to poszerzona wersja pracy doktorskiej obronionej w 2012 r. Pod rządami kodeksu karnego z 1997 r. jest to pierwsza próba całościowej analizy tej instytucji.

W książce "Izby wytrzezwień a prawa " pod red. T. Gardockiej i J. Sobczaka, znalazł sie rozdział pod tytułem "Ograniczenia wolności obywatelskiej wynikające z Konstytucji RP a funkcjonowanie izb wytrzezwień" autostwa dr Wieńczysława Grzyba.

Z kolei w Palestrze nr 5-6 z 2013 roku ukazal sie artykuł "Obrona z urzędu w polskiej procedurze karnej-roziwązanie modelowe"

 

Adwokat Żywiec

tani hosting Adwokat Żywiec| Adwokat Bielsko-Biała| Biografia| Zespół| Przyjaciele| Publikacje| Działalność społeczna| Zakres usług| Kontakt