Adwokat Bielsko-Biała

ADWOKAT BIELSKO-BIAŁA

ADWOKAT PRZEMYSŁAW GRZYB

Adwokat Bielsko Biała

„Przemysław Grzyb jest adwokatem Izby Bielskiej i jest żonaty. Żona jest urzędnikiem samorz±dowym.

Urodzony w Żywcu. Od dziecka zwi±zany z górami. Absolwent Liceum im. Mikołaja Kopernika w Żywcu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magistersk± na temat „Manipulacja w obrocie instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym” pod kierownictwem prof. Walaszek – Pyzioł obronił w 2008 r. Był aplikantem adwokackim Izby Bielskiej od 2009 r. i od 2008r. pracownikiem Kancelarii Adwokackiej prowadzonej przez adwokata dr Wieńczysława Grzyba w Żywcu. Jest laureatem konkursu organizowanego przez firmę „Ernst & Young” dla studentów prawa (I miejsce w o¶rodku krakowskim i finalista szczebla centralnego 2005 r. i 2006 r.). Miło¶nik narciarstwa alpejskiego. Dwukrotny zwycięzca Mistrzostw Polskiej Adwokatury w slalomie gigancie (2012 r. i 2013 r.). Wielokrotny zwycięzca narciarskich zawodów amatorskich różnych szczebli, m. in. dwukrotny mistrz powiatu żywieckiego w slalomie gigancie. Wspinacz wysokogórski. Wielokrotny zdobywca alpejskich szczytów w tym Mont Blanc, uczestnik wypraw na Pik Lenina w Pamirze i Chan Tengri w Tien Szan.”

Adwokat Bielsko Biała

Mistrzostwa Narciarskie Adwokatury 2013

Adwokat Bielsko Biała

Wręczenie nagród na Mistrzostwach Narciarskich Adwokatury w 2012r.

Adwokat Bielsko Biała

Wyprawa Chan Tengri 2013 r.

Adwokat Żywiec

tani hosting Adwokat Żywiec| Adwokat Bielsko-Biała| Biografia| Zespół| Przyjaciele| Publikacje| Działalno¶ć społeczna| Zakres usług| Kontakt