Adwokat Bielsko-Biała

ADWOKAT BIELSKO-BIAŁA

ADWOKAT DR WIEŃCZYSŁAW GRZYB"Honeste vivere alterum non laedere suum cuique tribuere"

Wieńczysław Grzyb urodził się w 1959 r. jest doktorem nauk prawnych i  adwokatem praktykującym w Żywcu. Żonaty (żona jest nauczycielką), ma dwoje dzieci: syn jest adwokatem Izby Bielskiej, córka doktorantem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Studia ukończył w 1983 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim z wyróżnieniem. Pracę magisterską na temat "Zabójstwo w stanie silnego wzburzenia w prawie polskim" obronił pod kierunkiem prof. Kazimierza Buchały. Pracę nad rozprawą doktorską przygotowywaną pod kierownictwem prof. Buchały przerwały obowiązki rodzinne i zawodowe. Kolejno zdawał egzaminy sędziowski w 1985 r., radcowski w 1988 r. i adwokacki w 1990 r. Pracował jako Asesor w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku Białej, następnie jako radca prawny, od 1991 r. jest adwokatem. Początkowo w Zespole Adwokackim w Żywcu, od 1992 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką. Jest stypendystą Rady Adwokackiej w Paryżu (1991), i Rady Europy w Strasburgu (1991), absolwentem szkolenia dla adwokatów uprawnionych do występowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym organizowanego przez Europejską Akademię Prawa w Trewirze i Unię Europejską (Trewir 2004-2007). W czerwcu 2012 r. Rada Wydziału Uniwersytetu Łódzkiego nadała mu tytuł doktora nauk prawnych.

Prowadzi działalność samorządową i naukową. Wygłaszał referaty na międzynarodowych konferencjach:
- 55th anniversary of the European Convention of Human Rights Cracow 2005" (na temat sprawy Gawęda przeciwko Polsce, w której był pełnomocnikiem skarżącego) - "Les avocats europeens vers une publicite libre" Paris 2005 (referat dotyczący reklamy adwokackiej w prawie polskim).

Członek Okręgowej rady Adwokackiej (kadencja 1998-2001) i obecnej kadencji, członek zarządu Instytutu Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz członek Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej. Wielokrotny delegat Izby Bielskiej na krajowe zjazdy adwokackie, w których zawsze aktywnie uczestniczył. Autor szeregu artykułów z zakresu tematyki konstytucyjnej, samorządowej oraz prawnokarnej publikowanych w ogólnopolskich czasopismach m.in. w Palestrze, Rzeczypospolitej, Palestrze Świętokrzyskiej.

Zajmuje się prawem cywilnym, podatkowym, karnym oraz prawami człowieka. Posługuje się biegle językiem francuskim oraz angielskim i niemieckim. Miłośnik narciarstwa (mistrz Polski adwokatury w slalomie gigancie 2010 i wicemistrz Polski 2002). Alpinista, zdobywca Mont Blanc, Matterhorn, Grossglockner i Kilimanjaro.Przewodnik beskidzki III klasy.

Na szczycie Grossglockner 2013 r.

Adwokat Żywiec

tani hosting Adwokat Żywiec| Adwokat Bielsko-Biała| Biografia| Zespół| Przyjaciele| Publikacje| Działalność społeczna| Zakres usług| Kontakt